സ്പെഷ്യല്‍
ആപത്തുകളൊഴിയാന്‍ ശിവഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ഥിക്കാം

ആപത്തുകളൊഴിയാന്‍ ശിവഭഗവാനെ ഏങ്ങനെ പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവീണ്‍ നമ്പൂതിരി ഒറ്റപ്പാലം സംസാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കാണാം:

Related Posts