മന്ത്രങ്ങള്‍
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6.16 മുതല്‍ നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 4.51 വരെ ഒരുതവണയെങ്കിലും ഈ വിഷ്ണുമന്ത്രം ജപിച്ചാല്‍

ഷഡ്തില ഏകാദശിദിനമായ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6.16 മുതല്‍ നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 4.51 വരെ ഒരുതവണയെങ്കിലും ഈ വിഷ്ണുമന്ത്രം ജപിച്ചാല്‍. വീഡിയോ കാണാം:

Related Posts