മന്ത്രങ്ങള്‍
മൃത്യുവിനെ അതിജീവിക്കുന്ന മഹാമന്ത്രം, ദിവസവും 108 തവണ ജപിച്ചാല്‍

ഋഗ്വേദത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മഹാമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാല്‍ മരണത്തില്‍ നിന്നു മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. പരമശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രം യജുര്‍വേദത്തിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

രുദ്രമന്ത്രം, ത്രയംബകം മന്ത്രം എന്നീ നാമങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രം അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. മഹാരഹസ്യമായിരുന്ന മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം മാര്‍ക്കണ്ഡേയ ഋഷിയാണ് ലോകത്തിനു നല്‍കിയത്. മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്ന മാര്‍ക്കണ്ഡേയമുനി ദക്ഷശാപഫലമായി രോഗിയായിത്തീര്‍ന്ന ചന്ദ്രദേവനെ മരണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ മന്ത്രം ദക്ഷപുത്രിയായ സതിക്ക് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് ഈ മന്ത്രം ലോകത്തിനു ലഭിച്ചതെന്നാണു വിശ്വാസം.

മൃത്യുവിനെ അതിജീവിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം. പ്രാണന് ബലം നല്‍കുവാന്‍ പാകത്തിലുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രം. ഇതു ദിവസവും 108 തവണയോ 1008 തവണയോ ജപിക്കാവുന്നതാണ്.  ജപ സമയത്ത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശുദ്ധി നിര്‍ബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിപരീത ഊര്‍ജ്ജത്തെ പുറംതള്ളി ഉള്ളിലുള്ള പ്രാണശക്തിയുടെ ബലം കൂട്ടാന്‍ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കുന്നു.

ആദ്യം ധ്യാനം ചൊല്ലണം. അത് ഇപ്രകാരമാണ്.

നമ: ശിവാഭ്യാംനവയൌവനാഭ്യാം
പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുര്‍ധരാഭ്യാം
നാഗേന്ദ്രകന്യാംവൃഷകേതനാഭ്യാം
നമോനമ:ശങ്കര പാര്‍വതിഭ്യാം

മന്ത്രം

ഓം ത്ര്യംബകം യജാമഹെ
സുഗന്ധിം പുഷ്ടി വര്‍ദ്ധനം
ഉര്‍വാരുകമിവ ബന്ധനാത്
മൃത്യോര്‍ മുക്ഷീയ മാമൃതാത്.

അര്‍ഥം: വെള്ളരിവണ്ടിയില്‍നിന്നു വെള്ളരിക്ക സ്വയം ഊര്‍ന്നു മാറുന്നതുപോലെ മരണത്തിന്റെ പിടിയില്‍നിന്നും ത്ര്യംബകം എന്നെ മോചിപ്പിക്കണേ എന്റെ മരണം സ്വാഭാവികമുള്ളതാക്കി എന്നെ മോക്ഷ മാര്‍ഗത്തില്‍ എത്തിക്കേണമേ. ഈ ജന്‍മത്തിലെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കര്‍മങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്വാഭാവികമായും ഈ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും സ്വയം വേര്‍പ്പെടെണ്ട സമയത്ത് മാത്രം എന്റെ ജീവന്റെ ബന്ധം ഈ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റേണമേ എന്നാണു ഇവിടെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്. അതുവരെ ചെടിയിലിരുന്നു പൂത്തും കായ്ച്ചും പാകപ്പെട്ടുവന്ന വെള്ളരിക്ക അതിന്റെ സമയമായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ സ്വയം ആ ചെടിയില്‍നിന്നും വേര്‍പെട്ടു സ്വയം ഉണങ്ങി ഇല്ലാതാവുന്നു. മനുഷ്യനും മുക്തിയിലെക്കുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമായി ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ്.

മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം ഗുരു ഉപദേശത്തോടെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. എന്നാല്‍ അക്ഷര തെറ്റു ഇല്ലാതെ ജപിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ഗുരുവായി സങ്കല്പിച്ചു ജപിച്ചു തുടങ്ങാം. ചൊല്ലിയ ശേഷം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വന്ന തെറ്റുകള്‍ക്ക് ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം.

mruthyunjaya-manthram
Related Posts