ക്ഷേത്ര വാർത്തകൾ
ജൂൺ 19 ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നട ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് അടയ്ക്കും

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രശ്രീകോവിൽ മേൽക്കൂരയിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി ജൂൺ 19 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണിക്ക് ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കും. വൈകിട്ട് പതിവുപോലെ നാലരയ്ക്ക് ക്ഷേത്രനട തുറക്കുന്നതാണെന്ന് ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയിച്ചു.

Related Posts