സ്പെഷ്യല്‍
ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കാല്‍ത്തള കെട്ടിയ കാല്‍മുറുകെ പിടിച്ചു നാമം ജപിച്ചോളൂ

ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കാല്‍ത്തള കെട്ടിയ കാല്‍മുറുകെ പിടിച്ചു നാമം ജപിച്ചോളൂ; ഗുരുവായൂര്‍ കീഴ്ശാന്തി ശ്രീകുമാരന്‍ നമ്പൂതിരി പറയുന്നത് കേട്ടുനോക്കൂ. വീഡിയോ കാണാന്‍:

Related Posts