സ്പെഷ്യല്‍
ഗുരുവായൂരില്‍ ഉച്ചപൂജ തൊഴുത കീഴ്ശാന്തിയുടെ വാക്കുകള്‍ കേട്ടാല്‍

ഗുരുവായൂരില്‍ ഉച്ചപൂജ തൊഴുത കീഴ്ശാന്തി ശ്രീകുമാരന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ വീഡിയോ പ്ലെ ചെയ്യുക.

Related Posts