പൈതൃകം
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകാന്‍ ചെയ്യേണ്ട ഒന്‍പത് കാര്യങ്ങള്‍

ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകാന്‍ ചെയ്യേണ്ട ഒന്‍പത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാലനാട് സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി സംസാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ കാണാം:

 

Related Posts