സ്പെഷ്യല്‍

ഉപദേവതമാരില്ലാത്തെ കൂടല്‍മാണിക്യക്ഷേത്രത്തില്‍ മീനൂട്ട് വഴിപാട് നടത്തിയാല്‍

ശ്രീരാമസഹോദരന്‍ ഭരതന്റെ ക്ഷേത്രം. തൃപ്രയാറില്‍നിന്നും നേരേ എത്തേണ്ടത് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂ...

Read More