സ്പെഷ്യല്‍

ദുരിതങ്ങള്‍ അകറ്റുന്ന വടക്കന്‍മാറാടി തിരുമഥുരയിലെ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍

മൂവാറ്റുപുഴ വടക്കന്‍ മാറാടിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് തിരുമഥുര ശ്ര...

Read More