സ്പെഷ്യല്‍

ഞാനേ കണ്ടുള്ളു, ഞാന്‍ മാത്രേ കണ്ടുള്ളു!; സിനിമാക്കഥയല്ല, ഗുരുവായൂരമ്പലത്തില്‍ ഒരുഭക്തയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്- അനുഭവം

'ഞാനേ കണ്ടുള്ളു, ഞാൻ മാത്രേ കണ്ടുള്ളു'' എന്ന ബാലാമണിയുടെ സിനിമ ഡയലോഗ് ജീവിതത്തിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞുപോയ നി...

Read More
സ്പെഷ്യല്‍

ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ചാല്‍; സാമ്പത്തിക തടസം നീക്കും വെള്ളിയാഴ്ച!

മലയാളമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മുപ്പെട്ടുവെള്ളിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇടവമാസത്തെ ആദ്യത്ത...

Read More
സ്പെഷ്യല്‍

അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കൃഷ്ണാനുഭവം; ഗുരുവായൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചത്

കൃഷ്ണാനുഭവം. അത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.കണ്ണൻ കൂടെയുണ്ട് സദാ എന്നോർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. രണ്ട് ദ...

Read More