ശബരിമല സ്‌പെഷ്യല്‍

ശബരിമലയില്‍ പോകാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടകാര്യം

വീണ്ടും ഒരു മണ്ഡലകാലത്തിനു കൂടി തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. സ്വാമിഭക്തര്‍ അയ്യപ്പന്റെ തിരുനടയിലേക്...

Read More
ശബരിമല സ്‌പെഷ്യല്‍

ശാസ്താവിന്റെ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങള്‍ ദിവസവും ജപിച്ചു പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍

മന്ത്രങ്ങളില്‍വെച്ചു സര്‍വശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ് ഗായത്രീമന്ത്രം. പ്രധാന ദേവതാസങ്കല്...

Read More
ശബരിമല സ്‌പെഷ്യല്‍സ്പെഷ്യല്‍

നവംബര്‍ 16ന് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

അയ്യപ്പ സ്തുതി ഗീതങ്ങള്‍ അന്തരീക്ഷമാകെ നിറയുന്ന വൃശ്ചികമാസം. വ്രത ശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ് വൃശ്ചി...

Read More