മന്ത്രങ്ങള്‍

ത്വരിതരുദ്രമന്ത്രം; ത്രിസന്ധ്യകളില്‍ ദിവസേന ജപിച്ചാല്‍

ജീവിതദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടാനായി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുളളത്. ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങള്

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ടെന്‍ഷന്‍ അകലാന്‍ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചോളൂ!

മറ്റേതു പ്രശ്‌നത്തേക്കാളും ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യരെ വലയ്ക്കുന്നതു മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദമാണ്. എന്തു...

Read More