മന്ത്രങ്ങള്‍

സര്‍വ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധിക്ക് ഒന്‍പതാം നാള്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിക്കാം

നവരാത്രി വ്രതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഒന്‍പതാം നാളില്‍ സിദ്ധിധാത്രീദേവി രൂപത്തിലാണു ദേവി...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

നവഗ്രഹദോഷശാന്തിക്കും സര്‍വ്വൈശ്വര്യത്തിനും ഏഴാം നാള്‍ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിക്കാം

നവദുര്‍ഗ്ഗാ ഭാവങ്ങളില്‍ ഏഴാമത്തെ ഭാവമാണു കാളരാത്രി. നവരാത്രിയില്‍ ഏഴാം ദിവസമായ ...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

ടെന്‍ഷന്‍ അകലാന്‍ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചോളൂ!

മറ്റേതു പ്രശ്‌നത്തേക്കാളും ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യരെ വലയ്ക്കുന്നതു മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദമാണ്. എന്തു...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

സകലവിഷമതകളും മാറ്റും ചന്ദ്രഘണ്ടാ ദേവി; മൂന്നാംദിവസം ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഉപാസിക്കാം

നവരാത്രിയില്‍ ഓരോ ദിനവും ഓരോ ദുര്‍ഗയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവി ശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് ദുര...

Read More
മന്ത്രങ്ങള്‍

എവിടെയും വിജയിക്കാം രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ ബ്രഹ്മചാരിണി ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ചാല്‍

നവരാത്രിയില്‍ ഓരോ ദിനവും ഓരോ ദുര്‍ഗയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവി ശക്തിയുടെ അവതാരമാണ് ദുര

Read More