പൈതൃകം

ഗണപതിക്കു മുന്നില്‍ നാളികേരം ഉടയ്ക്കുമ്പോള്‍ അറിയേണ്ടകാര്യം

നാളികേരം മനുഷ്യശരീരത്തിനു തുല്യമാണ് എന്നാണുസങ്കല്‍പം. വിഘ്‌നേശ്വര സങ്കല്പത്തിന്റെ സാക്ഷാത്ക്ക...

Read More
പൈതൃകം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ നാമം ജപിക്കാന്‍ തോന്നട്ടെ

ഇന്നത്തെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് പാലനാട് സന്തോഷ് നമ്പൂതിരി പറയുന...

Read More