പൈതൃകം

ഇന്ന് പ്രദോഷം; ഈ സമയം 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ശിവഭഗവാനെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍

ശിവഭഗവാന്‍ ഏറ്റവും പ്രസന്നനായിരിക്കുന്ന പ്രദോഷദിനമാണ് ഇന്ന്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍...

Read More