നക്ഷത്രവിചാരം

രാഹു-കേതു മാറ്റം; ഓരോരുത്തരേയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും; സമ്പൂര്‍ണ നക്ഷത്രഫലം

മാര്‍ച്ച് 7നു രാവിലെ 07.46നു രാഹു മിഥുനം രാശിയിലേക്കും കേതു ധനു രാശിയിലേക്കും മാറി. ഏതാണ്ട് ഒ

Read More
നക്ഷത്രവിചാരം

ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്; സൂര്യരാശിഫലം

ജനുവരി 31ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ജ്യോതിഷസംബന്ധമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്Ȁ...

Read More